mae 1,221 o bobl wedi gosod pin ar y map! Gosodwch eich un chi
Cefnogi'r ymgyrch Cysylltu â'ch Aelod Cynulliad

Mae ymgyrch Cartrefi i Gymru yn dod ynghyd â'r rhai sy'n credu fod gan bawb hawl i gartref fforddiadwy o safon.

Gofynnwn i Lywodraeth Cymru yn dilyn yr etholiad gyhoeddi cynllun uchelgeisiol ar gyfer tai fel rhan o'r Rhaglen Lywodraethu newydd sy'n nodi sut y byddant yn dod â'r argyfwng tai yng Nghymru i ben.

#HomesForWales Powered by:
Nid mater iddyn nhw yw hyn mae lan i ni Mae gennym argygwng tai yng Nghymru