Yn dilyn llwyddiant y gynghrair Cartrefi i Gymru yn yr etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyflenwi 20,000 o gartrefi fforddiadwy erbyn diwedd tymor presennol y Cynulliad, mae'r gynghrair yn ôl gyda'i gilydd.

Cyn yr Etholiad Cyffredinol ar 8 Mehefin byddwn yn ymgyrchu ar y materion allweddol sy'n wynebu'r sector tai yng Nghymru, sydd dan reolaeth Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Galwn ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig yn dilyn yr etholiad i:

  • Cefnogi system les sy'n sicrhau y gall pawb gael mynediad i gartref fforddiadwy.
  • Cefnogi'r diwydiant adeiladu i gael mynediad i'r deunyddiau a'r llafur y mae eu hangen i adeiladu cartrefi.

Rydym angen eich help i godi ymwybyddiaeth o'n galwadau. Trydarwch eich cefnogaeth i'r ymgyrch yma os gwelwch yn dda:

Dangos eich cefnogaeth
#HomesForWales Powered by: